måndag 16 februari 2015

Trafikens dödande av hundar måste förhindras

har man i, till exempel, Spanien och Grekland någon vargdebatt? Någon, som vet? Här i Sverige är debatten tidvis intensiv. Vi har , osäkert exakt hur många, men troligen knappt fyra hundra vargar. Grekland och Spanien beräknas ha över två tusen vargar.
Är vargen mindre farlig i dessa länder? Och, hur farlig är den i Sverige? Ingen människa har någonsin dödats av en varg i Sverige, frånsett det angrepp, som skedde 1821 av en varg, som varit i fångenskap.
Men våldet mot andra djur. Jo, vargen river andra djur, rent av får och hundar. Omkring femton hundar per år dödas av vargar. Varje fall är en tragedi för hundägaren. Kanske ilskan över att varg dödar hundar är större än över att trafiken dödar femtio hundar per år. Varför vet jag inte. Är även detta en kunskapsfråga?

Skicka en kommentar