tisdag 10 februari 2015

Det torde inte bli någon temapark

Blir det någon temapark vid Fullerö intill Storvreta? Den rödgröna majoriteten stödjer inte den tidigare beslutade detaljplanen. I det här fallet som i många andra exploateringar och byggnationer står intressen mot varandra. Näringslivsintresset står mot natur- och miljöintresset. En tredje aspekt finns oftast med i bilden, nämligen det kommunala åtagandet.
Temaparken måste betraktas som ett riskprojekt, varför det borde vara självklart att några skattepengar i projektet inte kan komma på fråga. Vill näringslivet riskera pengar så är det upp till det.
Så till det kommunala intresset och ansvaret, hänsynen till natur, kultur och miljö. Riksantikvarieämbetet anser att en temapark skulle skada riksintresset intill Gamla Uppsala. Till detta kommer att den ökade trafiken, som blir en följd, ligger inte i linje med en klimatsmart inriktning på politiken
Något annat än ett nej kan väl inte vara möjligt när Miljööverdomstolen kommer att pröva frågan. Hänsynen till natur, kultur och miljö kräver ett nej

Skicka en kommentar