fredag 13 februari 2015

Då trodde inte FP på att vapen kan leda till fred

Jag inser att mitt partival en gång i tiden var riktigt. I går återgav jag ett avsnitt ur Folkpartiets program från 1984. Här är ytterligare ett

Fred, frihet och rättvisa
3. Klyftan mellan rika och fattiga länder är en av de främsta drivkrafterna till konflikter och krig och därmed fortsatta militära rustningar. Rustningarna har förödande effekter på staternas ekonomi och särskilt för u-länderna. Ansträngningarna att stödja u-ländernas ekonomi och sociala utveckling är ett av de viktigaste bidragen till det globala fredsarbetet. Sverige måste verka för att öka de rika ländernas bistånd till de fattiga folken. Det svenska u-landsbiståndet får inte tillåtas minska - det måste öka i fredens tjänst.
4. Avsaknad av frihet och rättvisa är en annan orsak till konflikter och krig. Stormaktsövergrepp på små oberoende stater återkommer ständigt. Respekt för nationers rätt till självbestämmande liksom respekt för mänskliga fri- och rättigheter såväl som nationella minoriteters rättigheter är av avgörande betydelse för att undanröja orsaker till inbördes och mellanstatliga konflikter
Avspänning
5. Avspänning och dialog över gränserna är idag den enda realistiska möjligheten att nå inte bara en varaktig fred, utan frihet också i de stater där förtryck och ofrihet härskar. Den kampen kan idag inte vinnas militärt - då finns bara förlorare. Det är i ett klimat av ökad avspänning som verklig rustningskontroll och en påbörjad nedrustning kan komma till stånd

Partiet med samma namn som 1948 förordar i dag medlemskap i kärnvapenorganisation. En återgång till det som påverkade mitt partival är ett starkt önskemål


Skicka en kommentar