fredag 6 februari 2015

En återgång till socialliberalismen - i realiteten ett nytt parti

Det är bedrövligt att behöva konstatera det. Sent ska syndar`n vakna. I detta fall kanske alltför sent.
Jag har under flera års tid uttryckt bekymmer över den inriktning Folkpartiets partiledning, partistyrelse och landsmöte givit partiets politik. Visst har jag fått mycket medhåll, men sällan från personer i nämnda organ.
Det bedrövliga ligger i att så få agerar utifrån en uppfattning och utifrån äkthet. Man agerar utifrån vad som gagnar en själv bäst. Om man tror att det är inne och att det ger en själv en skjuts i karriären kan man, rent av, ställa upp på krav på partiledarens avgång.
Det här illustreras i den pågående diskussionen om Jan Björklunds fortsättning som ledare för Folkpartiet. Men Jan Björklund är ju en utmärkt företrädare för den högerpolitik partiet valt. Om partiet väljer att fortsätta den politiken, vem kan bättre företräda den än Björklund.

Skulle Folkpartiet välja att återgå till en tydlig socialliberalism, där solidaritet med utsatta människor här, i andra länder och kommande generationer, är rättesnöret, ja då måste ju följaktligen både partistyrelse och partiledning bytas ut.
Vilken inriktning ger flest röster? Det hör inte hit. Frågan bör inte ställas. Sverige behöver ett socialliberalt parti vars huvuduppgift är att bilda opinion för solidariskt tänkande, för människans ansvar för natur och miljö och för demokrati och ickevåld.
Detta parti blir i realiteten ett nytt parti, en borgerlig vänster, i vilket de som hittills ivrigt backat upp nuvarande Folkpartiet, rimligen inte kommer att känna sig hemma. Dock finns ju åtminstone tre alternativ för dem


Skicka en kommentar