fredag 13 februari 2015

Total oenighet om betyg

Oenigheten mellan de politiska partierna om i vilken årskurs betyg ska ges är total. Regeringspartiena vill inte ändra på nuvarande system med betyg från årskurs sex, medan FP, M och SD säger sig vilja införa betyg från årskurs fyra. Var Kd och C står är en aning oklart.
Men överenskommelse om ett försök med betyg från årskurs fyra har ju fattats mellan regeringen och Alliansen. Det ska vara frivilligt att delta i försöket och det skall vara högst hundra skolor. Vilka kommer att anmäla sig villiga att delta. Självklart kommuner med starkt Alliansinflytande. Men det räcker inte med att kommunen säger ja, skolorna har själva avgörandet.
Mot den bakgrunden kan man, utan att ha djupgående kunskaper i statistik, påstå att man rimligen inte kommer att kunna några slutsatser av försöket.
Alltså kan slutsatsen redan nu bli: det blir inte betyg från årskurs fyra. Oenigheten är total
Skicka en kommentar