onsdag 11 februari 2015

Det var bättre förr

Följande är hämtat från Folkpartiets "Program för fred och nedrustning" antaget 1984

1. Det finns anledning att känna stor oro inför de ständigt växande kärnvapenarsenalerna i öst och väst. Ett kärnvapenkrig mellan supermakterna kan medföra mänsklighetens förintelse. Utvecklingen av andra massförstörelsevapen såsom kemiska och bakteriologiska vapen utgör också ett fruktansvärt hot mot mänskligheten. Även de konventionella vapensystemen har utvecklats på ett sådant sätt att förödelsen i händelse av krig kan bli total. Den teknologiska utvecklingen ökar risken för att människan förlorar kontrollen så att krig - även med kärnvapen - kan bryta ut av misstag.
2. Motsättningarna mellan stormakterna och den oerhörda vapenarsenalen i världen är ett ständigt hot. Existensen av massförstörelsevapen, främst kärnvapen, gör konflikter farligare än någonsin. Inga vägar till internationell avspänning, fredliga lösningar av konflikter och en allmän, kontrollerad nedrustning under bevarad maktbalans får lämnas oprövad.

Detta är långt från den propaganda partiet i dag driver för ett medlemskap i en kärnvapenorganisation


Skicka en kommentar