söndag 1 februari 2015

Serfram mot Björklunds linjetal.

Jan Björklund kommer att hålla ett, så kallat, linjetal. Jag ser fram mot det. En anledning är att det kan få tyst på drevet. Han kommer att få förståsigpåarna inom media att ändra uppfattning; uppfattningen att hans avgång är nära förestående.
Den andra anledningen till mitt intresse är att jag tror att Björklund nu kommer att göra tydliga socialliberala markeringar. Inte självklart att allt kommer från hjärtat, men det får säkert den lydiga medlemskadern att följa efter, ty den gör ju som pappa säger. Jag tror att en del av innehållet i linjetalet kommer att stödja mina tankar i den i tidningen NU nyligen publicerade artikeln "Kan Folkpartiet hitta hem?" Inte kärnkraftssynpunkten och kärnvapensynpunkten. Där är låsningen för hård. Men vi torde komma att få, äntligen, höra Björklund använda ordet miljö och kanske rent av ordet solidaritet. Kom igen Jan, säg det nu. Hänvisa till min artikel.
Skicka en kommentar