onsdag 29 april 2015

Äntligen en primärvårdsakut

Äntligen! Jag har aldrig förstått att det kan vara rationellt att ha en akutmottagning vid Samariterhemmet. Det känns självklart att en primärvårdsakut ska ha sina lokaler i närheten av specialistakuten. Men, ska det behöva ta ända till i november att klara ut oklarheter?

"Landstinget utreder jourmottagning på Akademiska

Landstinget ska se över möjligheterna att förlägga en jourmottagning på primärvårdsnivå i närheten av akutmottagningen på Akademiska sjukhuset. Det beslutade hälso- och sjukvårdsstyrelsen.
För närvarande har landstinget avtal med Cityakuten i Praktikertjänst AB, som driver Uppsala närakut med ortopedakut. Avtalet löper ut 31 januari 2017. Utredningen handlar om hur primärvårdsjouren ska organiseras efter detta.
Hälso- och sjukvårdsstyrelsen gav hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att utreda förutsättningarna för att lokalisera en jourmottagning på primärvårdsnivå vid Akademiska sjukhuset för att skapa ett sammanhållet akutcentrum. Enligt direktiven till utredningen är utgångspunkten att jourmottagningen ska drivas i landstingets regi och att lokalen ska ligga i anslutning till Akademiska sjukhuset.
En delrapport ska ges till hälso- och sjukvårdsstyrelsen i november 2015.
(M), (FP), (C) och (KD) lämnade tilläggsyrkanden om att utredningen även ska innefatta en analys av vilken driftsform som bäst gynnar länets patienter och att utredningen ska tillförsäkra att Akademiska sjukhusets akutverksamhet inte överbelastas. Detta avslogs."

Skicka en kommentar