onsdag 8 april 2015

Dubbelfel i landstinget

Oj oj, dubbelfel. 

För det första: Behovet av vårdplatser ska anges av beställaren, det vill säga Hälso- och sjukvårdsstyrelsen. Förvaltningsdirektören för Hälsa och habilitering ansvarar för produktionen inför Produktionsstyrelsen. 

För det andra: Hälso- och sjukvårdsstyrelsen sägs ska utvärdera närvårdsavdelningens verksamhet. HSS ska alltså utvärdera en förvaltning under produktionsstyrelsen. 

"Svar på yrkande om närvårdsavdelningens dimensionering

Kajsa Dovstad (FP) lämnade ett yrkande till produktionsstyrelsen om att ge förvaltningsdirektören för Hälsa och habilitering i uppdrag att redovisa närvårdens nuvarande och framtida behov av vårdplatser. Yrkandet avslogs mot bakgrund av att hälso- och sjukvårdsstyrelsen redan beslutat att utvärdera närvårdsavdelningens verksamhet.
(M), (FP), (C) och (KD) reserverade sig till förmån för ett tilläggsyrkande."
Skicka en kommentar