tisdag 7 april 2015

Övergödning inget problem för C

Centern kallar sig ett miljöparti. Det stämmer om miljöintresset inte kolliderar med ett näringslivsintresse. I en sådan kollision får miljön vika

"Riksdagen vill inte ha skatt på handelsgödsel (SkU18)

I budgetpropositionen för 2015 aviserade regeringen att en skatt på handelsgödsel bör införas den 1 januari 2016 i syfte att minska övergödning av vattenområden. Riksdagen anser att en sådan skatt är ineffektiv och inte kommer påverka särskilt många bönder att minska användningen av konstgödsel.  Därför anser riksdagen att en sådan skatt inte bör införas. Riksdagen gjorde ett tillkännagivande till regeringen om detta. Därmed sa riksdagen ja till en motion från Centerpartiet"
Skicka en kommentar