onsdag 8 april 2015

Var sin budget, men sedan gemensam

Nu behöver jag hjälp med att förstå. De, så kallade allianspartierna, ska lägga fram var sin budget, som motförslag till regeringens budgetförslag. Ja, vad annars? Det är inte här min svårighet ligger. Man har redan sagt att man avser att inför valet 2018 agera tillsammans. Här blir det konstigt för mig. Inför valet ska man säga att det egentligen inte finns skillnader mellan partierna, men skillnaderna finns nu.
När jag anstränger mig för att förstå landar jag i en slutsats om att det enda målet är att nå makten. Men är det inte det politik ska handla om? Det anser jag att det inte är. Partiernas roll som opinionsbildare är viktig, något som partierna, inte glömt eller av andra skäl missat, utan struntar i. Partiernas roll i politisk opinionsbildning har övergått till att vara en plattform för karriär. Den här utvecklingen är oroväckande.
Skicka en kommentar