onsdag 29 april 2015

Patientsäkerhetsberättelse utan politikens ansvar

Sent ska syndar´n vakna. Men, bättre sent än aldrig. En omfattande berättelse om mål och strategier för patientsäkerhetsarbetet har lagts fram. Men vad jag saknar, fortfarande, är hur man avser ta det politiska ansvaret. Jag har skrivit om och tar upp i mitt patientsäkerhetsföredrag rollen för tre P, Patienterna, Professionen och Politikerna. Den tydligheten finns inte i berättelsen

"Landstinget satsar på patientsäkerhet

Landstinget gör en satsning för att höja patientsäkerheten. Ett särskilt patientsäkerhetsteam inrättats, med uppdrag att samordna patientsäkerhetsarbetet i landstinget i syfte att minska vårdskadorna.
Vid hälso- och sjukvårdsstyrelsens sammanträde presenterades landstingets patientsäkerhetsberättelse för 2014. Där beskrivs flera åtgärder som landstinget kommer att vidta under 2015.
En av satsningarna är att landstinget har inrättat ett patientsäkerhetsteam som ska samordna patientsäkerhetsarbetet i landstinget. Teamet tillhör organisatoriskt landstingets ledningskontor, men har ett nära samarbete med chefläkarna vid landstingets vårdverksamheter."
Skicka en kommentar