torsdag 16 april 2015

DO OCH PARTIERNA

Jag läser i tidningen NU om ålder som merit eller som belastning. I Sverige gäller i hög grad det sistnämnda. Dock talar många politiker gärna om vikten av att tillvarata årsrikas kompetens. Bara prat.
Diskrimineringsombudsmannen har i år fått in omkring 100 anmälningar om diskriminering på grund av ålder. De flesta gäller diskriminering i arbetslivet, läser jag också. Hur många, som gäller det partipolitiska livet nämns inte.
Vore intressant att få prövat ett fall. Torde dock bli svårt att få ett politiskt parti fällt.
I artikeln berörs också dokusåpan (inte dokussåpan, som NU skriver) Under samma tak. Jag har sett eländet. Här handlar det om regi för att skapa underhållning och har lite med verklighet att göra.
Skicka en kommentar