onsdag 15 april 2015

Språkfelsexempel i dag

"I den lyfts försvarspolitiken särskilt fram som ett politikområde för uppgörelser över blockgränsen" Särskilt fram? "I den lyfts särskilt försvarspolitiken fram..."

"Vare sig det (Vänsterpartiet min anm.) eller Miljöpartiet är trovärdigt i försvarspolitiken..."
"Varken det eller Miljöpartiet..."

"Folkpartiets agerade löper risk att..."
Kanske bara ett skrivfel?

"...satt en ära i att både eftersträva hög kvalitet och ett brett innehåll."
Antingen " ...satt en ära i att eftersträva både hög kvalitet och ett brett innehåll" eller "...satt en ära i att både eftersträva hög kvalitet och eftersträva (eller annat lämpligt verb) ett brett innehåll."

"Det här fanns redan med i vår budget för 2015."
"Det här fanns med redan i vår budget för 2015"

"...både vad gäller tillskott till försvaret och NATO-frågan."
"...vad gäller både tillskott till försvaret och NATO-frågan"
Skicka en kommentar