torsdag 16 juli 2015

Bra om fler får tillgång till sportevenemangen

Den förra regeringen led nederlag om ett tillkännagivande, som handlar om möjligheten för fler att ta del av stora idrottsevenemang via TV. Det här är positivt för, inte bara, de som saknar vissa kommersiella kanaler, utan för även oss som vill se utan reklamavbrott var tionde minut.

"Så många som möjligt ska kunna se OS Enligt ett utredningsförslag från Myndigheten för radio och tv ska minst 80 procent av allmänheten kunna se särskilt viktiga sportevenemang via fri tv. Konstitutionsutskottet vill att ännu fler får tillgång till evenemangen och föreslår ett tillkännagivande till regeringen om detta. Bakom förslaget står en utskottsmajoritet som består av Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet. Regeringspartierna reserverar sig mot förslaget. Det har blivit vanligare att stora kommersiella tv-bolag köper exklusiva sändningsrättigheter till vissa sportevenemang. Mot bakgrund av den utvecklingen uppmanade riksdagen våren 2012 regeringen att utreda hur en så kallad evenemangslista skulle kunna utformas. En sådan lista ska innehålla evenemang som anses vara särskilt viktiga för samhället, till exempel OS. En väsentlig del av allmänheten ska kunna ta del av evenemangen på listan via fri tv. Myndigheten för radio och tv har utrett frågan om evenemangslista, på uppdrag av regeringen. Enligt myndighetens förslag ska minst 80 procent av allmänheten ha tillgång till evenemangen på listan, via fri tv. Fler bör kunna se evenemangen Konstitutionsutskottet, KU, tycker att gränsen på 80 procent är för låg. Det är orimligt att 20 procent av befolkningen, eller närmare 2 miljoner människor, inte ska kunna ta del av stora evenemang, menar utskottet. När regeringen fortsätter att arbeta med förslaget om evenemangslista bör kraven skärpas så att en högre andel av allmänheten kan se de evenemang som finns med på listan. Vad som menas med fri tv bör också bli tydligare. Fri tv ska avse sådan tv som allmänheten har tillgång till utan annan betalning än licensavgift och i vissa fall grundanslutningsavgift till ett kabelnät. Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen gör ett tillkännagivande till regeringen om detta. Utskottets förslag grundar sig på motioner från Socialdemokraterna. Regeringen arbetar med frågan Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna reserverar sig mot utskottets förslag. Partierna tycker att det är viktigt att en väsentlig del av allmänheten ska kunna fortsätta att se särskilt viktiga sportevenemang. Partierna anser dock att utskottet bör vänta in regeringens pågående arbete i frågan."
Skicka en kommentar