onsdag 5 augusti 2015

Jag hoppas Rojas har fel

"Om allt fortsätter som hittills kommer SD att bli Sveriges största parti vid nästa val. De senaste tre riksdagsvalen har partiets röstandel fördubblats och inget tyder på att denna progression kommer att hejdas. Drivkraften bakom en så uppseendeväckande framryckning ligger inte i Jimmie Åkessons omorientering av partiet mot en mer salongsfähig invandringskritisk och folkhemsnostalgisk hållning. Det har givetvis varit förlösande för partiets bredare acceptans, men det är en mäktig våg av folkligt missnöje som til syvende og sidst förklarar partiets framgångar."
Detta är ett citat ur M. Rojas artikel i SvD om SD och integrationen.
Jag tror att Rojas har fel när han tror att SD blir största parti i nästa val. Dock är partiets roll i svensk politik redan nu så oroväckande att övriga partier måste inse att de har misslyckats. Min poäng ligger i att partierna i dag inte bryr sig om sin opinionsbildande roll. Man ägnar sig nästan uteslutande åt att finna vägar till röstvärvning. Partierna har ett ansvar att lyssna på och lära av oss medborgare, men man har också ett ansvar för att presentera idéer om vilket samhälle man vill se.
Med andra ord: det är ökad kunskap, som ska möta SD:s propaganda. Och, det är partiernas ansvar att förmedla den. Min tro och förhoppning är att man nu börjar inse detta. Visst är en misslyckad integration ett problem i sammanhanget, men i grunden ligger problemet kunskapsbrist


Skicka en kommentar