Värdet av svenskarnas aktieportföljer har stigit kraftigt det senaste året, i den genomsnittliga portföljen med 15 procent upp till 413.000 kronor. Men aktieförmögenheten är kraftigt snedfördelad, dessutom blir andelen aktieägare allt färre, konstaterar SCB som redovisar utvecklingen.
För de personer som direktäger aktier var medianportföljen, det vill säga det mittersta värdet, i slutet av förra året värd 27.000 kronor. Det är en ökning med 2.000 kronor jämfört med året innan. För kvinnor var medianportföljen värd 24.000 och för män 29.000 kronor.
Ser man istället på medelportföljen, det vill säga den genomsnittliga portföljen, var den vid utgången av 2014 värd 413.000 kronor, en ökning med 53.000 sedan 2013. För kvinnor var medelportföljen värd 343.000 kronor och för män var medelportföljen värd 465.000 kronor.
Den stora skillnaden mellan medel- och medianportfölj beror på att aktieförmögenheten är kraftigt snedfördelad med ett relativt litet antal individer som äger en stor del av börsvärdet. I slutet av december hade de fem procenten med störst innehav omkring 77 procent av aktieförmögenheten.
Den totala aktieförmögenheten i bolag fortsätter att öka och var i slutet av december 2014 värderad till 5.542 miljarder kronor. Det är en ökning med 532 miljarder jämfört med 2013. Hushållens aktieförmögenhet uppgick under samma period till 614 miljarder, en ökning med 65 miljarder jämfört med året innan.
Samtidigt fortsätter andelen aktieägare i totalbefolkningen att minska. Vid utgången av 2014 var det 13,8 procent som direktägde aktier jämfört med 14,3 procent året innan. I slutet av december 2014 uppgick andelen kvinnor som äger aktier till 11,7 procent och andelen män till 15,9 procent. Antalet aktieägare minskade med knappt 31 000 personer under förra året.
Utländska ägare hade vid utgången av 2014 aktier noterade på svensk marknadsplats till ett värde av 2.209 miljarder kronor. Det motsvarar 39,9 procent av det totala börsvärdet och gör utlandet till den största ägarsektorn av aktier noterade i Sverige.
USA och Storbritannien är fortsatt största innehavare av svenska aktier inom utlandssektorn. Ländernas ägarandel uppgick till 32,0 respektive 23,6 procent av utlandets totala innehav. Bland de nordiska länderna är Finland enskilt största innehavare av svenska aktier, deras ägarandel uppgick till 8,1 procent av utlandets ägande."