tisdag 4 augusti 2015

Politikerutbildning nödvändig

Någon klok person har sagt: En politiker tänker på nästa val, en statsman på nästa generation.

UNT:s ledare 26 juni beskriver den förändring politiskt engagemang genomgått. Lokalföreningsmöten har i hög grad ersatts av politiska samtal på internetfora. Förändringarna har emellertid medfört att partierna tappat medlemmar och partiernas roller som dels kanaler för väljarsynpunkter, dels som opinionsbildare, har minskat i betydelse.
Problemet har fått några PR – konsulter och före detta politiker att ta initiativ till startande av en politikerskola. Efter genomgången skola ska eleverna slussas in i partierna. UNT – ledaren kritiserar detta med argumentet att det är inte samma sak att företräda ett parti och att arbeta på en tankesmedja. Visst bygger upplägget på ett feltänkande. Men jag saknar i ledaren ett konstaterande av att en utbildning behövs, dock med annat upplägg.
Jag har under många år hävdat att en politikerutbildning måste startas. Det är emellertid de som valt att företräda partierna, som måste utbildas. Intresset för partierna ökar om den politiska styrningen blir tydligare och det demokratiska inflytandet bättre. Det är just om vad politisk styrning ska innebära, som en utbildning ska handla.

Ett bra exempel på behovet av utbildning är vårt landsting, som saknar politisk styrning. Förvaltningar får ta ett ansvar, som ska åvila politiska organ och politikerna har inte förstått sin styrmodell. När politiker får ägna sig åt politik torde intresset för att ta på sig politiska uppdrag öka. Det är inte genom att politikutbildade slussas till partierna, vilket UNT – ledaren understryker, som rekryteringen till politiken ska förbättras. Men det är genom utbildning av personer nominerade till uppdrag, som politiken ska renodlas och göras tydlig, vilket leder till ökat intresse. Den aspekten borde ledaren ha berört.


Skicka en kommentar