Regeringen griper in för att hjälpa kommuner och landsting att eliminera bristen på sjuksköterskor. Sjukvårdsminister Gabriel Wikström (S) anser att det handlar om att se över hur verksamheterna styrs. Men landstingsrådet Anders Henriksson (S), vice ordförande i Sveriges kommuner och landsting, SKL, är tydlig med att det behövs ökade statsbidrag.
Sjukvårdsministern har tagit initiativ till rundabordssamtal med facken, arbetsgivarna och Socialstyrelsen. Där ska sjuksköterskekrisen diskuteras.
Till Vårdförbundets tidning Vårdfokus säger Gabriel Wikström i självkritiska ordalag att staten allt för länge har sagt att kompetensförsörjningen är en fråga för landstingen eller vårdgivarna, men att det är en gemensam utmaning och att staten måste finnas med i diskussionerna.
– Även om vissa landsting har ekonomiska problem handlar det också om hur vi styr verksamheten och det är där staten kan spela en större roll. Rundabordssamtalen är ett första steg, säger sjukvårdsministern till Vårdfokus.
Kalmars landstingsråd Anders Henriksson avslöjar att SKL ska komma med en rapport som för regeringen beskriver den ekonomiska verkligheten och förklarar varför kommuner och landsting  måste få mer pengar av staten för att bli mer attraktiva arbetsgivare.
Så för SKL heter lösningen helt enkelt höjda statsbidrag. Något Anders Henriksson kommer att delge sin partikollega sjukvårdsministern när de inom kort möts för rundabordssamtalet."