måndag 24 augusti 2015

Svinn, ett problem kanske större än vi anar

Svinn förekommer nästan överallt och ett visst svinn är ofrånkomligt. men det finns ett svinn, som gränsar till stöld. Inte minst förekommer det i kommunen. Hur många läraranställningar skulle kunna göras om svinnet vore noll? Vilken bild har ni? tror ni att det handlar om tre anställningar eller kanske tio. Jag tror kostnaderna för svinnet motsvarar snarare hundra anställningar. Men ingen vet.
Alltnog, problemet måste uppmärksammas mer än för närvarande.

Skicka en kommentar