onsdag 26 augusti 2015

Vapenforskning tusen gånger så viktig som fredsforskning

Hur mycket satsar staten på forskning för utveckling av vapen, tror ni? Hur mycket tror ni staten satsar på fredsforskning? Det är inte möjligt att få fram exakta uppgifter, men storleksordningen. Kanske ligger kostnaderna för forskning om vapen på ett par miljarder. Till detta kommer försvarsindustrins forskning, som handlar om närmare 40 miljarder.
Fredsforskningen får runt 60 miljoner kronor. Till detta kommer den forskning, som bedrivs vid våra universitet, främst Uppsala universitet.
Fredsforskning får kanske mellan en och två promille av vad vapenforskning får.
Vem kan tycka att detta är rimligt?
Skicka en kommentar