tisdag 29 september 2015

Det är inte Akademiska sjukhusets ansvar

Ny beklämmande artikel om sjukvården. Artikeln finns i dagens UNT. Den är beklämmande dels för att den visar ett gigantiskt underskott i sjukvårdsverksamheten, dels för att den ger en felaktig bild av ansvarsförhållanden.
Landstingsfullmäktige ska besluta om budget för verksamheter, det vill säga sjukvård, primärvård, tandvård, kulturverksamhet och kollektivtrafik. Fullmäktige kan välja mellan att fördela dessa verksamheter på olika utövare, nämnder, och att överlåta till landstingsstyrelse eller en beställarnämnd att göra fördelningen. Förvaltningar, såsom Akademiska sjukhuset och lasarettet i Enköping finns inte för fullmäktige.
I dag på nytt ges vi uppfattningen att det är Akademiska sjukhusets ledning, som ska avgöra vilka åtgärder, som ska vidtas för att komma till rätta med obalansen i ekonomin. Det är självklart Produktionsstyrelsens ansvar. Den sitter dock passiv. Den på sin höjd begär information om vad ledningen avser att vidta för åtgärder
Det är nu Produktionsstyrelsens ansvar att fatta beslut om åtgärder för att få ordning på ekonomin. Kostnadsminskningar i form av kvalitetsförsämring, kostnadsminskningar genom rationalisering/effektivisering, kostnadsminskningar genom minskad omfattning, intäktsökning genom begäran hos fullmäktige om ändrad budget, intäktsökning genom ökad försäljning av sjukvård.
Åtgärder, som kräver politiska beslut.

Skicka en kommentar