tisdag 29 september 2015

Tio höjningar

Staten höjer skatten
Landstinget höjer skatten
Kommunen höjer skatten
Vattenfall höjer fjärrvärmepriser
Hittillsvarande mobilavtal kan inte förlängas. Kraftigt höjd kostnad.
Elkostnaden stiger en aning
Bilbesiktningsavgiften har höjts
Bilverkstadskostnaden har ökat
Avgiften i samfälligheten har ökat
ROT-avdraget ska sänkasSkicka en kommentar