onsdag 9 september 2015

Inte en dag utan att landstinget förvånar

Inte en dag utan förvåning över vårt landsting. I dag handlar förvåningen om patientsäkerhet i allmänhet och vårdrelaterade infektioner i synnerhet.
Landstinget i Uppsala län är näst sämst i landet i fråga om VRI, vårdrelaterade infektioner. Nu har man vaknat, åtminstone i retoriken.
Vårt landstingsfullmäktige torde vara det enda, som inte har patientfrågorna stående på sin dagordning. Hör och häpna, Patientnämndens verksamhetsberättelse är inte föremål för kommentarer och diskussion i fullmäktige utan endast anmäls och läggs till handlingarna. Jag vet inte hur många gånger jag tog upp detta utan nödvändig respons.
Ordet skandal ska användas försiktigt, men nog är motiverat att benämna denna brist i styrningen som en sådan
Skicka en kommentar