onsdag 9 september 2015

Språkfel

Jag antar att han har journalistutbildning. I en krönika skriver han: "Hamrén har inte visat någon fingertoppskänsla i varken uttagningar, spelsystem eller matchcoachning." Journalisthögskolan borde ha lärt ut att det finns två korrekta sätt att skriva detta på, dock inte som krönikören skriver. Hamrén har inte visat någon fingertoppskänsla i vare sig...eller. Hamrén har visat fingertoppskänsla i varken...eller.
I krönikan skriver han också: "Därför tycker jag man ska ta tillfället i akt och ta tillvara på den tiden som ligger framför oss och sondera terrängen." Det språkliga felet benämns kontamination, det vill säga sammanblandning av två uttryck. Ska uttryckas antingen: Därför tycker jag man ska ta tillfället i akt och ta vara på...eller: Därför tycker jag man ska ta tillfället i akt och tillvarata...
Skicka en kommentar