onsdag 9 september 2015

Landsbygdsfrågor, men vem står bakom?

  • Göra det enklare att bygga på landsbygden
  • Göra det lättare för gårdar att få bygglov för biverksamheter
  • Bygga ut bredbandsnätet
  • Förena frigörandet av 700-bandet med ett täckningskrav för mobiltelefoni
  • Införa en avbrottsersättning för bredbandstjänster och mobiltelefoni
  • Prioritera arbetet för att garantera tillgången till kommersiell service i hela landet
  • Se en ökad samfinansiering mellan den offentliga och privata sektorn
  • Ge Trafikverket i uppdrag att samfinansiera 10-15 planerade projekt tillsammans med privata aktörer
Vilken organisation står bakom detta tror ni? 
Skicka en kommentar