måndag 7 september 2015

Politikerna gömmer sig

Landstinget sparkar en direktör på grund av att vederbörande inte rapporterat om de kraftiga avvikelser, som föreligger i fråga om kostnader för nybygge vid Akademiska sjukhuset.
Men hallå! Det är väl politikerna, som har ansvaret för uppföljningen. Om man givit en tjänsteman uppdrag, som inte verkställs kan finnas grund för uppsägning. Men när som nu, politikerna brustit i något som är ett politiskt ansvar, och kryper undan genom att sparka en tjänsteman....Illa
Media har rapporterat. Dock häpnadsväckande ensidigt. Varför avstår media från att belysa bristerna i det politiska ansvarstagandet? Varför avstår media från en riktig granskning? Visst är det en skandal att en förvaltning inte slagit på stora trumman, men ännu större skandal är att politikerna inte förstått vilket ansvar man har. Till detta kommer så den bedrövliga mediarapporteringen

Skicka en kommentar