onsdag 2 september 2015

Ett olöst problem

Nu har vi klarat ut könsneutraliteten mellan "han" och "hon". Men hur gör vi med adjektiven? Denne intelligente person. Uttrycker ju maskulinum. Denna intelligenta person. Uttrycker femininum.
Den intelligenta. Typiskt. Kvinnor mer intelligenta än män. Kan vara sant, men inte vetenskapligt belagt.
Skicka en kommentar