onsdag 2 september 2015

Troligen ger ombuden Annie Lööf bakläxa

Centern har viss medvind i opinionen. Förklaringen är osäker. Men visst spelar partiledaren en stor roll. Hon har vunnit stor respekt hos många. Hon ser till att vara påläst och balanserar skickligt mellan leenden och bitskhet. Centerfolket gillar henne, även om många är kritiska till vissa av ledarens ståndpunkter. Men hur länge håller det?
Nu spelar Annie Lööf ett högt spel. Hon har gått ut och gett bilden av att Centern vill att Sverige ska bli medlem i NATO. Hur ska hon hantera den situation, som kan uppstå, på Centerns stämma, nämligen att stämman tar avstånd.
Annie Lööf har infört en tydligare humanism i Centern, vilken jag tycker varit tilltalande. Nu har bilden suddats ut. Ett parti, som ser medlemskap i kärnvapenorganisation som utvecklande i en situation där allt fler människor söker efter fred och ickevåld, torde komma att leda till avståndstagande.
Dock: Min gissning är att Centerombuden ger Annie Lööf bakläxa
Skicka en kommentar