fredag 28 augusti 2015

Andel kvinnor bland valda


Nog har väl politiken blivit justare med tiden. Jag tror vi, i så fall, har förklaringen i nedanstående. För 2014 lär andelen ligga på 50% eller över.
Den här perioden omspänner den tid jag själv varit politiskt aktiv, hittills. Förändringen har varit nödvändig.

Skicka en kommentar