onsdag 2 september 2015

Smart samarbete

Anticimex och Länsförsäkringar samarbetar. Försäkringsbolaget erbjuder sina kunder gratis besiktning av bostaden genom Anticimex. Om upptäckta fel inte åtgärdas och felet får konsekvenser blir självrisken 10 000 kronor.Om inte Anticimex får intäkter på ett åtgärdande får LF kostnadsminskning genom ökad självrisk. Smart samarbete
Skicka en kommentar