tisdag 8 september 2015

Styrning är inte en organisationsfråga

Läser en debattartikel i UNT. Nu ska politikerna i landstinget börja följa upp sina verksamheter. Nu ska majoriteten göra det som den tidigare majoriteten försummade.
Jag sa det i ett antal anföranden, när jag var ledamot i landstingsfullmäktige. I mångas ögon läste jag: vad säger han? Jag skrev det i artiklar. Nästan aldrig ett svar.
Ett år efter valet 2014 kommer nu vissa signaler om bättring. Men kritiken av den förra majoriteten känns, minst sagt, löjlig. När kom ett instämmande i mina påpekanden från det hållet.
Från ett(!) håll fick jag medhåll, nämligen dåvarande landstingsstyrelsens ordförande Erik Weiman. Han hade uppenbarligen förstått. Tyvärr kom inte förändringarna.
Jag ser med viss skepticism fram mot det nya. Styrningen är, i första hand, inte en organisationsfråga. Organisationen är verktyg. Styrning handlar om insikt och kunskap om vad politisk styrning måste innebära år 2015.
Skicka en kommentar