torsdag 29 oktober 2015

Ett försök, men tafatt sådant

Det här är ett sätt för staten att försöka styra. Tyvärr är det här ett undantag. Staten har
inte insett att om man stiftar en lag har man ansvar
för att lagen efterlevs. I det här fallet belönas kommuner,
som bryr sig, men andra bestraffas inte. Det är ett tafatt och
halvdant försök.

"Uppsala kommun

Tolv miljoner till Uppsalas kommunala förskolor

Uppsala kommun - 2015-10-13 14:16 CEST
Alla de 32 kommunala förskolor som sökte statliga bidrag för mindre barngrupper fick sina pengar, berättade ordförande i utbildningsnämnden Caroline Andersson (S) vid en pressträff idag. Bidraget ska i första hand användas till mindre lärgrupper och nyrekryteringar av förskollärare och barnskötare.
-Den här stora satsningen på våra barn är en viktig investering i framtiden, sa Caroline Andersson (S), ordförande i utbildningsnämnden. Forskningen visar att barnen mår bättre i mindre grupper, och att blir sedda mer som individer än som en person i en grupp. Det blir också en bättre arbetsmiljö för medarbetarna med en lägre arbetsbelastning.
De förskolor som får del av bidraget i år har lokaler och en organisation som gjort det möjligt att ansöka redan nu. Det en kort ansökningsperiod som gjorde det svårt för alla att hinna med att göra en ansökan i år. Bidraget kan sökas från år till år och förhoppningen är att fler av de kommunala förskolorna ansöker nästa år.
Pressträffen hölls på Myrgångens förskola, en av de förskolor som fått bidrag. Här ska de fem lärgrupperna bli tio med färre barn i varje grupp. Dessutom får man möjlighet att rekrytera fyra nya medarbetare.
-Vi är glada för den här möjligheten, sa Inger Björklund, förskolechef i Sävja- Danmark. På Myrgången kommer barngrupperna att bli fler med färre barn i varje grupp. Vi är redan i stargroparna för att rekrytera och göra vissa anpassningar av lokalerna.
Regeringen har delat ut 541 miljoner för satsningen på förskolan för år 2016. Utöver de 32 kommunala försklorna har sju fristående skolor fått pengar, sammantaget får Uppsala 13.2 miljoner kronor till sina förskolor.
Caroline Andersson (S)
Ordförande i utbilningsnämnden
018-727 13 51
Birgitta Pettersson
Utbildningsdirektör
018-727 70 07"
Skicka en kommentar