fredag 16 oktober 2015

Chef i landstinget; räkna med uppsägning

Om du har en chefstjänst i landstinget ska du kalkylera med uppsägning. När politiker misslyckas med sin styrande uppgift säger man upp en chef.
Bygget blev för dyrt, bort med chefen. Men det finns ju en chef, som är ansvarig för bygget. Varför har man inte fullgjort sin uppgift att följa upp?
Ansvarig nämnd i landstinget sitter passivt och väntar sig att tjänstemän ska sköta även politiken.
Sjukvården måste få en styrning. Lägg ner landstingen och låt kommunerna ta över. Kommunerna har då att skapa samverkan och bilda samverkansregioner.
Skicka en kommentar