måndag 26 oktober 2015

vilken kris är värst?

Jag bor i en stad med en ansträngd bostadssituation. En attraktiv plats. Mångfalden är påtaglig. Stor andel unga människor. Tolerans och solidaritet kännetecknar stor del av invånarna.
I det lilla sammanhanget kan emellertid en annan bild avtecknas. I en tid när nya lösningar krävs, inte minst när det gäller boende, har ett särdeles bra ungdomsboende anmälts av någon okänd. För vad, är oklart. Det här är ett exempel på hur ett ganska stort antal boenden i mitt bostadsområde skulle kunna skapas. Vem vågar nu?
Nerbrända byggnader avsedda för människor på flykt skapar rädsla. Vad händer härnäst.
Vi har mer än en kris. Vilken är värst
Skicka en kommentar