Det är dyrt för landstingen att betala för hyrläkare inom primärvården, en kostnad på 1,1 miljard kronor per år. Konkurrensverket som granskat landstingens kostnader för hyrläkare anser att fler privata vårdcentraler kan minska kostnaderna.
Totalt hyrde landstingen in personal av olika kategorier för 3,4 miljarder kronor. Räknat per invånare är kostnaderna högst i Dalarna följt av Gävleborg, Jämtland och Blekinge. Lägst kostnad per innevånare har Stockholm och Skåne.
Nästan alla landsting har svårt att rekrytera allmänläkare, särskilt till vårdcentraler i glesbygd. För att upprätthålla läkarbemanningen har samtliga landsting upphandlat ramavtal med bemanningsföretag. Trots detta måste flera landsting göra direktupphandlingar när ramavtalsleverantörerna inte har några allmänläkare att förmedla.
På vårdcentraler som är ägarledda, och där ägarna själva arbetar i verksamheten, är behovet av hyrläkare betydligt mindre och därmed även problemen med underskott, enligt Konkurrensverket.
I undersökningen har Konkurrensverket sett att flera landsting har reagerat mot de höga kostnaderna och krävt stopp för hyrläkare i primärvården. Sådana stopp för hyrläkare verkar inte förbättra situationen på vårdcentralerna. Tvärt om tyder mycket på att arbetsbelastningen ökar när vikarier inte kan hyras in, vilket i sin tur lett till att fler läkare sagt upp sig.
– Ett sätt att minska behovet av hyrläkare kan vara att landstingen gör det mer attraktivt för läkare att arbeta på de vårdcentraler som har rekryteringsproblem, vilket kan handla om en kombination av arbetsuppgifter, arbetsmiljö och anställningsvillkor i jämförelse med alternativa arbetsplatser för läkare. Ett annat sätt kan vara att underlätta för fler ägarledda verksamheter att etablera sig, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom."