söndag 18 oktober 2015

FP:s miljöprofilering

"I vårt budgetförslag föreslår vi även höjda miljöskatter. Det handlar om en kemikalieskatt, en omvänd miljöbilsbonus och införandet av en läckageskatt. Det ska vara dyrt att smutsa ner och lönsamt att vara klimatsmart. "
Vilket parti tror ni uttrycker detta? Fel. Rätt svar: Folkpartiet
Skicka en kommentar