onsdag 21 oktober 2015

Selimovic och klimatproblemen

Bra att vi har en miljöengagerad i Europaparlamentet. Han säger här att energisäkerheten vill han arbeta för. Utgår från att olösta problem med kärnkraften får honom att dra slutsatser

Selimovic (FP) rapportör för Europaparlamentets resolution om EU:s energiunion inför klimatmötet i Paris

Pressmeddelande från Folkpartiet Liberalerna i Europaparlamentet
Jasenko Selimovic, Europaparlamentariker (FP) utsågs idag till rapportör för Europaparlamentets och EFTA-ländernas gemensamma resolution om EU:s energiunion inför klimatmötet i Paris.
- Jag är mycket stolt över rapportörskapet, det är inte särskilt vanligt att bli tilldelad ett så här viktigt uppdrag efter så kort tid som europaparlamentariker säger Selimovic (FP).
- Frågan är större än EU säger Selimovic (FP). Syftet med EU:s energiunion är att öka energieffektiviteten, minska användningen av fossila bränslen, minska möjligheterna till politiska påtryckningar från Ryssland och skapa en klimatvänlig och liberaliserad energimarknad i hela Europa.
- En viktig ståndpunkt i resolutionen från Europaparlamentet och EFTA-länderna måste vara att öka energisäkerheten i Europa. Där ingår att minska beroendet från Ryssland, som idag levererar en tredjedel av den gas som används i Europa. Ryssland använder idag pipelines istället för pansarvagnar, men målet är detsamma, att påverka olika länder och stoppa dem från att vända sig mot väst och EU säger Selimovic (FP).
- Nu är det Balkans tur. Ryssland är i full gång i Bosnien och Serbien med att låsa in även dessa länder i gasberoende med målet att de ska dansa efter Kremls pipa, menar Selimovic (FP) som idag deltar i en konferens om Västra Balkans relationer med EU.
- Min förhoppning är att energiunionen kommer att bidra till ett mer klimatvänligt och säkrare Europa i framtiden, avslutar Selimovic (FP)
Faktaruta:
Jasenko Selimovic (FP) är vice ordförande i DEEA, Delegationen för förbindelserna med Schweiz och Norge, till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-Island och till EES gemensamma parlamentarikerkommitté
EFTA-länderna är Island, Norge, Liechtenstein och Schweiz

Skicka en kommentar