torsdag 29 oktober 2015

Vill Alliansens partiledare att Sverige ska lämna fredsorganisationen till förmån för kärnvapenorganisationen?

Sverige är medlem i IPU, en fredsorganisation. Är Sverige på väg att lämna organisationen? Om Sverige går med i NATO, som ju är långt ifrån en fredsorganisation, kan väl knappast IPU-medlemskapet bestå. Målen för de två organisationerna är ju helt olika. Medlemskap i kärnvapenorganisation och samtidigt säga sig stödja en organisation, som finns för att främja fred och säkerhet, är att vara inkonsekvent

Globala och humanitära lösningar vid migrationskriser på agendan vid IPU-möte

Behovet av globala politiska och humanitära lösningar på migrationskriser är en av huvudfrågorna i fokus under Interparlamentariska unionens (IPU) möte i Genève den 17–21 oktober. En svensk delegation med fem riksdagsledamöter deltar.
Det stora behovet av globala politiska och humanitära lösningar vid migrationskriser runt om i världen är en fråga som kommer att lyftas särskilt under IPU:s möte i Genève. Under mötet debatteras även frågan om parlamentariska åtgärder för att skydda asylsökande och flyktingar.
Andra ämnen som tas upp är bland annat behovet av att förstärka globalt samarbete för att förhindra terrorism, samt värnandet av kulturella arv och motverkandet av förstörelse.
Under IPU-mötet ska en rådgivande resolution om demokrati i den digitala världen och dess utmaningar antas. IPU:s särskilda FN-kommitté kommer också att diskutera aktuella FN-frågor.
Parlamentariker från närmare 130 länder deltar i IPU-mötet, som är den 133:e i ordningen.

Den svenska delegationen

Fem ledamöter ingår i den svenska delegationen som deltar. Krister Örnfjäder (S), IPU-delegationens ordförande, kommer att hålla delegationens huvudanförande i generaldebatten om migration. Därutöver består delegationen av förste vice ordförande Anti Avsan (M), Monica Green (S), Ulrika Karlsson (M) och Teres Lindberg (S).
Biträdande riksdagsdirektör Claes Mårtensson deltar i det parallella generalsekreterarmötet ASGP (Association of Secretaries General of Parliaments).

Om IPU

IPU, som bildades 1889 och är en världsomspännande organisation, är världens äldsta multilaterala politiska organisation. Sveriges riksdag har varit medlem i IPU sedan 1894. IPU har till syfte att främja fred och internationell säkerhet, hållbar utveckling, handel och mänskliga rättigheter. Representanter för medlemsländernas parlament möts vid större återkommande möten två gånger per år. IPU har sitt sekretariat i Genève. IPU har också ett kontor i New York, som permanent observatör i FN.
Skicka en kommentar