lördag 28 november 2015

Kommunalisera friskolebesluten

Problem med att se meddelandet? Visa det direkt i din webbläsare.

Jag förstår inte. Ovilliga? Menar staten att den tecknat avtal med en utförare av skolverksamhet utan att reglera skyldigheten att ta emot nyanlända.

Staten klarar inte ens denna lilla uppgift på skolområdet. Dags att kommunalisera beslut om och tillsyn av friskolor

Nyheter 

Nr 55  - 26 november 2015
---
Var femte skola tar inte emot en enda nyanländ flykting

Friskolor ovilliga ta emot nyanlända 

En tredjedel av alla nyanlända barn tas emot av endast fyra procent av landets skolor. Var femte skola tar inte emot en enda nyanlända asylsökande. Friskolors ovilja pekas ut som orsak till den skeva fördelningen. Detta framgick av den redovisning som utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) gjorde när han tillsammans med arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) på torsdagen presenterade regeringens förslag. 
Skicka en kommentar