söndag 6 mars 2016

Veteraner ska ges stöd (Från Riksda´n)

Självklart ska, så kallade, veteraner ha stöd. Men det känns en aning konstigt att läsa att stödet ska stå i proportion till de risker och påfrestningar de har utsatts för. Hur ska det gå till? Stå i proportion till. Vad betyder det? De upplevelser och de smärtor dessa orsakat kan aldrig dämpas helt.  

Tänk om försvarsutskottet ägnade sig i större omfattning åt att minska våldet och åstadkomma fred. Bästa stödet till alla människor är att arbeta för en ickevåldskultur


Samlat stöd till veteraner och deras anhöriga (FöU8)

Personal som har tjänstgjort i internationella operationer ska ha ett stöd som står i proportion till de risker och påfrestningar de har utsatts för. För närvarande arbetar Regeringskansliet med de förslag som Veteranutredningen har lagt fram. Riksdagen anser att det är viktigt att det skapas ett samlat stöd för veteraner och deras anhöriga. Därför gör riksdagen ett så kallat tillkännagivande till regeringen om att vidta de åtgärder som krävs för att ytterligare stärka stödet till veteranerna och deras anhöriga i linje med utredningens förslag.
En rad åtgärder har lett till att veteraner tas om hand på ett bättre sätt, till exempel när det gäller att säkerställa råd och vägledning för dem och att inrätta ett Veterancentrum hos Försvarsmakten. Riksdagen anser nu att det är dags att ta nästa steg för att skapa ett sammanhållet stöd till veteranerna och deras anhöriga.
Skicka en kommentar