torsdag 28 april 2016

Nedskräpning

Undertecknades av annan person vid publicering i UNT


Nedskräpningen, ett stort problem

”Skräpkampanjen Vårröjet är igång. Målet är att göra Uppsala till Sveriges renaste stad och i förlängningen en tryggare stad. Nytt för i år är att förskolor och skolor kan få besök av en gaturenhållningsarbetare som berättar om skräp och hur det är att arbeta med renhållning.

Under Vårröjet hjälps barn från förskola och klass 1–6 åt att plocka skräp och göra fint i sitt närområde. I år deltar 11 135 barn i Uppsala i Vårröjet.” Citatet är hämtat ur ett pressmeddelande från Uppsala kommun

Kampanjen ger effekter i form av snyggare utomhusmiljö, minskade kostnader för renhållning, men kanske ännu viktigare, ökade kunskaper om vikten av att inte skräpa ner och att återvinna. Det är viktigt att kunskaperna ges från tidig ålder. När vi ser oss omkring inser vi emellertid att något hittills gått snett. Var och ens ansvar för miljön måste inpräntas från tidig ålder.

Bristerna i fråga om ansvarstagande är kanske tydligast under det traditionella sista aprilfirandet; festligheter, som vi Uppsalabor både gläds åt och är stolta över. Den som någon gång besökt Ekonomikumparken en första maj, har noterat bristerna. Det stora området är helt täckt med skräp och avfall. Det är nödvändigt att finna vägar att bevara våra sista apriltraditioner med var och ens ansvar för det egna skräpet. I år planerar kommunen att tillsammans med samarbetsparter vidta nya åtgärder för att påverka sista aprilfirare i Ekonomikumparken att sortera sitt skräp. Kanske kan och bör en skräpkampanj liknande Vårröjet genomföras för även andra stadier än förskolor och förskolor.Skicka en kommentar