lördag 11 juni 2016

Vilken bild är sann?

Om man tar del av medias beskrivning av vård och omsorg framstår den här nyheten som hämtad långväga ifrån. Frågan är då: Vilken bild är mest sann?Uppsala kommun

Uppsala kommun logotype

Uppsala kommuns vård och omsorg får toppbetyg

Uppsala kommun - 2016-06-10 10:06 CEST
Uppsala kommuns förvaltning Vård & omsorg får i Svenskt Kvalitetsindex undersökning ett samlat nöjdhetsindex på 78,8. Betyget sätts av de personer som får hemvård, assistans, äldreomsorg eller andra insatser i kommunens regi. Ett index över 75 innebär mycket nöjda kunder och att verksamheten ligger i toppskiktet av kommunal service i Sverige.

Svenskt Kvalitetsindex (SKI) har på uppdrag av Uppsala kommun Vård & omsorg gjort en omfattande nöjd-kund-undersökning under maj 2016 inom verksamheterna hemvård, assistans, äldreomsorg, insatser till personer med funktionsnedsättning och socialpsykiatri. Undersökningen har distribuerats till drygt 7400 kunder varav
41 % har deltagit, vilket ger ett representativt och bra underlag enligt SKI.
Uppsala kommun i toppskiktet
Uppsala kommun Vård & omsorg ligger enligt undersökningen i toppskiktet i jäm-förelse med motsvarande kommunal service i Sverige och kommunal service i stort.
– Resultatet visar på att det finns en mycket uppskattad vård och omsorg här i Uppsala, säger Kjell Haglund (V), ordförande i styrelsen för Uppsala vård och omsorg. Vi är mycket glada och stolta. Att få ett så här fint omdöme från våra brukare och kunder betyder oerhört mycket för hela verksamheten och det fortsatta arbetet.
Starkt resultat för engagemang och bemötande
Kundnöjdheten mäts genom att ställa frågor som berör förväntningar, nöjdhet och
hur nära eller långt ifrån en perfekt utförare verksamheten ligger. Ett av de starkaste resultaten i undersökningen gäller engagemang och bemötande. Här ligger Vård & omsorgs samtliga verksamhetsområden över index 80.
– Att medarbetarna får ett så fint kvitto på sitt engagemang känns extra roligt och visar att vi arbetar i rätt riktning. Inte minst med tanke på att Vård & omsorg även
har en ekonomi i balans, säger Kjell Haglund.
Skicka en kommentar