onsdag 13 juli 2016

Intressant i EU-nämnden

Det här är inte oväsentliga frågor, men de flesta får aldrig kunskap om dem. EU-politiken lever ett liv långt bort från medborgarna. Om jag lyckas få stor spridning för min blogg ökar informationen om politik avsevärt. Har ni tips?


"Samråd i EU-nämnden inför möten i ministerrådet

Regeringen samråder med EU-nämnden fredagen den 15 juli. Ett par av de frågor som ska diskuteras är EU:s relation till Kina samt stöd till mjölk- och grisbönder.
Tid: Fredagen den 15 juli klockan 10.00
Plats: Skandiasalen, ingång Mynttorget 1

Utrikesrådet väntas diskutera EU:s nya strategi för Kina

Kabinettssekreterare Annika Söder ska samråda med nämnden inför mötet i rådet för utrikes frågor den 18 juli.
Vid mötet väntas rådet diskutera en ny EU-strategi för Kina och det toppmöte mellan EU och Kina som äger rum i dagarna. Rådet väntas anta slutsatser.
Rådet väntas också
diskutera mötet i oktober mellan utrikesministrarna i EU och de karibiska och latinamerikanska länderna, diskutera EU:s relation till Kuba samt anta slutsatser som gäller situationen i Venezuela
följa upp slutsatserna om migration från Europeiska rådets möte i juni och planera inför kommande internationella toppmöten om migration och flyktingsituationen i september.

Diskussion om nya stödåtgärder väntas i jordbruks- och fiskerådet

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) ska samråda med nämnden inför mötet i jordbruks- och fiskerådet den 18 juli.
Låga priser på bland annat mjölkprodukter och griskött har lett till en svår situation för många bönder inom EU. Vid mötet väntas rådet diskutera den rådande marknadssituationen och förslag till nya stödåtgärder.
Rådet väntas också
få en presentation av det slovakiska ordförandeskapets arbetsprogram för det kommande halvåret, med fokus på jordbruks-, skogs-, och fiskefrågor
diskutera förenklingen av den gemensamma jordbrukspolitiken och EU-kommissionens översyn av de så kallade förgröningsåtgärderna, det vill säga åtgärder för att miljöanpassa jordbruket inom EU
få en lägesrapport från kommissionen och diskutera de olika förhandlingar som pågår om internationell handel med jordbruksprodukter som bland annat TTIP-avtalet mellan EU och USA, frihandelsavtal med Japan och Malaysia samt förhandlingarna inom World Trade Organization (WTO)."
Skicka en kommentar