söndag 31 juli 2016

Oroande tecken, inga svar

Det finns oroande tecken i fråga om möjligheterna att ha meningsutbyte med politiker. Beredvilligheten att argumentera för partiernas åsikter är stor. Men när det kommer till besvärliga frågor uteblir argumenten. Man avstår från att föra en dialog.
Jag har när jag inte förstått, försökt få svar. I skolfrågan har jag tagit del av skollagen och konstaterat att stora delar av lagen gäller även förskolan. Ett exempel är lagens krav på att skolan och förskolan ska vara jämlik över landet. Då har jag undrat, och ställt frågan till flera politiker, varför det recept mot ojämlik skola, som ibland anges, nämligen att förstatliga driften, inte ska gälla även förskolan. Ingen svarar.
Ett parti har föreslagit att dåliga skolor bör drivas av staten. Jag har frågat ett antal gånger huruvida detta ska gälla även förskolan. Inget svar.
En tredje fråga jag är nyfiken på att få synpunkter på är NATO-frågan. Hur ser de partier, som driver frågan om svenskt NATO-medlemskap, på kravet under förändrade förutsättningar. Om Trump blir president i USA, avser man att fortsätta att driva kravet? Inget svar.

Skicka en kommentar