lördag 15 oktober 2016

Jag drack kaffe med ögonbindel


I samband med den riksomfattande kampanjen Gata för alla som
Synskadades Riksförbund (SRF) just nu genomför genomförde SRF Uppsala Län
onsdag 5 oktober en vandring i Uppsalas centrala gatumiljö
 för att förse cyklar, s k gatupratare och andra felaktigt placerade
hinder med gula P-anmärkningslappar som uppmärksammar att aktuellt
föremål är placerat på ett för synskadade olämpligt sätt. Jag deltog för att försöka
förstå

Kampanjen Gata för alla avslutas på Vita Käppens dag i dag på Gränby Centrum. 
Jag deltog för att förstå ännu mer.
Jag prövade att med knapp ledsyn orientera mig in bland frukt och grönt på Kvantum.
Inte var det lätt. Därefter försökte jag med ögonbindel, det vill säga helt utan syn,
dricka kaffe och äta rulltårta med grädde. 

Politiska beslutsfattare måste i alla beslut väga in hänsynen till, bland andra, 
synskadade. En påminnelse, som blev ännu tydligare i dag. Men också arbeta för att 
förse allmänheten med kunskap om de villkor, som gäller för synskadade personer


Inga kommentarer: