måndag 2 januari 2017

Nu en bättre ton i debatterna?

En bättre ton i debatter med fler kvinnor i riksdagen. Nu är kvinnor och män lika många. Jag tänker på hur vidrig debatten måste ha varit på Ohlins, Hjalmarssons och Erlanders tid. Jag satt med örat mot radioapparaten (ofta sprakade den), men har glömt dom eländiga tillmälen, som måste ha förekommit. Jag minns bara: "herr Ohlin har fullständigt missuppfattat..." (sagt av Erlander)
"Kvinnliga och manliga riksdagsledamöter tycker att de har lika stor möjlighet till inflytande och politisk påverkan. Men kvinnliga ledamöter upplever högre krav och större oro. Det visar resultatet av den enkät som gått ut till samtliga riksdagsledamöter.
Riksdagen bestämde i juni 2006 att det under varje valperiod ska finnas ett handlingsprogram för jämställdhet i riksdagen. Jämställdhetsarbetet ska också följas upp. I januari och februari delades en enkät ut till samtliga ledamöter i syfte att undersöka om alla ledamöter upplever att de har samma förutsättningar att bedriva sitt uppdrag. 82 procent av riksdagens ledamöter besvarade enkäten.
Resultaten visar att kvinnliga och manliga riksdagsledamöter tycker att de har lika stor möjlighet till inflytande och politisk påverkan, vilket är centralt i ledamotsuppdraget"
t
Skicka en kommentar