onsdag 4 januari 2017

Oroande tendens

Jag ställer då och då frågor till politiker. Nästan ingen svarar. Senast i går ville jag ha svar av KD, men tystnad. Jag har ett stort antal gånger ställt frågor till Alliansens partiledare om NATO-anslutning. Aldrig ett svar. 
Det förefaller finnas ett mönster. Obehagliga frågor vägrar man svara på.
För ganska länge sedan skickade jag nedanstående till fyra högt uppsatta politiker. Inte ett svar
Oroande tendens

Hej Vänner,
Medieuppgifter anger att regeringen kommer inom kort att fatta beslut om huruvida tillstånd ska ges till start av ny civilflygplats på Ärna i Uppsala.
Kunskapen om innebörden av ny flygplats har Ni säkert.
Flygplatsen är belägen nära Uppsala centrum. Konsekvenser i form av starkt ökat buller och ökade luftföroreningar är uppenbara. Till detta kommer
hot mot dricksvattenförsörjningen.
Ny flygplats intill en storstads centrum måste betraktas som omodernt och ur miljösynpunkt oansvarigt.
Jag vädjar till Er om att inte medverka till att tillstånd till ny flygplats på Ärna i Uppsala beviljas.
Med hälsningar
från
Harald Nordlund
Skicka en kommentar