söndag 19 februari 2017

föredrag - Politisk styrning

Politisk styrning - ett måste för en framgångsrik politik
Politisk styrning handlar om att se till att mål uppnås.
Harald Nordlund har varit verksam i politiken under fyrtio år, därav nio som kommunalråd och fyra som riksdagsledamot. Han har sett och ser ofta brister i den politiska styrningen, inte minst inom landstinget. Nyckeln finns i en förändrad politikerroll, menar han.
Hur ser politikerrollen ut idag? Vilka utmaningar står politiker inför? Hur ska politiker få genomslag för sina beslut?
Harald vill gärna stimulera till dialog, och föreläsningen avslutas med en öppen diskussion.
Pris 1000 kr per föreläsning
Boka:
harald.nordlund@gmail.com / 0760-163244
 
Harald i Uppsala
Samhällsutveckling
Håller anförande om politisk styrning
Håller anförande om patientsäkerhet
Leder seminarier, debatter och samtalsgrupper
Upprättar skrivelser
Öppnar dörrar till politiker


Skicka en kommentar