lördag 18 februari 2017

Varför bry sig om dåligt språk

Ska jag kanske sluta bry mig. Journalister i radio, TV och avisor använder språket på ett sätt, som i min skola gav bockar i kanten.
Att skilja på var och vart; nja det fanns inte som ett problem. Alla kunde det.
På den tiden betydde liksom så att säga, nästan, på något sätt, på sätt och visi likhet med. I dag som utfyllnad mellan vart tredje ord. 
För att inte tala om ordföljden. Han har bara åkt tre gånger. Bara åkt? Bara ska stå som bestämning till tre gånger. Alltså: Han har åkt bara tre gånger. Denna korrekta ordföljd finns inte längre. Lärarna påtalar inte felet, eftersom dom själva lärt sig felen.
Kanske är det så att man i uppsatser, om nu sådana förekommer, uppmuntrar till användning av svordomar. Finns inte längre någon ur den nya överklassen, idrottsmän/kvinnor och artister, som kan uttala en hel mening utan minst en svordom
Jo, jag ska nog sluta bry mig. Men när jag tänker efter, kan jag nog inte
Skicka en kommentar